Godt at vide om varmtvandsmålere

Pligt til etablering af varmtvandsmåling fra udgangen af 2016

 

Det er ved lov vedtaget, at der inden udgangen af 2016 skal være etableret varmtvandsmåling. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr 563 af 02.06.2014. (+link) og der er givet en række vejledninger i målervejledningen fa 18.11.2015 (+link).

I ganske få tilfælde kan etableringen være så bekostelig at der kan opnås godkendelse på en undladelse.

Beregninger til dokumentation herfor skal udarbejdes af en teknisk rådgiver, der har kompetencen hertil.

Vi kan bistå de få foreninger, hvor dette er relevant, med at få lavet disse beregninger gennem en samarbejdspartner.

Hvis en andelsboligforening har lejeboliger (usolgte andele) kan udgiften til etablering af varmtvandsmålere danne baggrund for varsling af lejeforhøjelse hos lejerne.

Det er endnu ikke pligt at måle koldtvandsforbruget, men ved nybyggeri og renovering, skal der forberedes for koldtvandsmålere. Da vandspild imidlertid ofte sker via toiletter, der løber, er der alt mulig grund til at overveje installation af koldtvandsmålere samtidig med varmtvandsmålerne i mange tilfælde.